Barbro Boström

Socionom, Kurator & Bildterapeut

När inte orden räcker till så kan upplevelser, tankar och känslor uttryckas i bilden genom färg och form. De inre processerna blir synliga, vilket gör det enklare att förstå sig själv. Det som inte får lov att vara synligt stör vårt psykiska mående och kan skapa oro och ångest. Genom att måla kan färg, form och symboler göra känslorna synliga och konkreta. De får en form, vilket gör att upplevelser blir lättare att förstå och hantera. Det kan fungera helande - att få ur sig starka och svåra känslor i en bild för att sedan forma sitt eget språk för sitt liv. Genom bildterapi kan du få en fördjupad kunskap om dig själv och om olika sätt att se på dig själv och omvärlden.


Att måla tillsammans med en bildterapeut, individuellt eller i grupp, kan vara ett sätt att lära känna sig själv, sina känslor och tankar. Man betraktar bilden tillsammans med terapeuten och reflekterar utifrån bilden. Bearbetningen sker både genom den skapande processen och genom det reflekterande samtalet. I ett förändringsarbete är det viktigt att både känslor, tankar och ord får kopplas samman för att det ska kunna bli en djupgående förändring. Det kan leda till ett ökat psykiskt välbefinnande och ge mer näring till relationer och en ökad kreativitet. Terapeuten tolkar inte bilden, den som har målat äger företräde till sin bild.

Ibland räcker inte de gamla förhållningssätten och då kan man behöva pröva på något nytt. Att måla i bildterapi förutsätter inte någon som helst förkunskap i att måla, det här är ett uttryckssätt som alla kan använda.

Jag erbjuder även psykosocial behandling.

Om Barbro Boström

Intresset för livsnära frågor och ett kreativt skapande har alltid legat mig varmt om hjärtat. Att få sammanföra dessa kunskaper och erfarenheter genom att arbeta med bildterapi är berikande och spännande.


Jag är utbildad socionom och under mitt yrkesliv har jag gått olika kurser inom psykosocialt stöd och behandlingsarbete. Numera hämtar jag kunskap ur olika teorier och erfarenheter och använder dem beroende på klientens behov.


Sedan 1990 har jag arbetat som socialarbetare och som kurator både inom landstinget och socialtjänsten. Jag har lång erfarenhet av att arbeta med både barn, ungdomar, vuxna och familjer. De senaste tio åren har jag arbetat med beroende- och missbruksproblematik och samtidigt gått en treårig utbildning på Bildinstitutet Niarte - Grundläggande psykoterapiutbildning steg 1 med inriktning bild. Jag är Certifierad Bildterapeut. Under hösten-16 till våren-17 gick jag en vidareutbildning i Existentiella samtal inom SEPT (Sällskapet för Existentiell Psykoterapi).


Forskning inom bildterapi kan man hitta på www.SRBt.se där det finns hänvisningar till olika forskningsprojekt.


Medlem i SEPT (Sällskapet för Existetiell Psykoterapi) www.sept.nu


Hör gärna av dig om du har några frågor.Kontakt

Telefon 0704-386622

Mail barbro@barbrobostrom.se

www.facebook.com/bbbildterapi


Innehar -Fskattsedel

Sekretess-garanti:

Jag journalför inte träffarna men gör minnesanteckningar vilka jag förstör efter avslutad terapi. Bilderna som

målas ägs av klienten och de lämnas till klienten efter avslutad terapi.

Jag har kontinuerlig handledning av en utbildad handledare.Jag följer de etiska riktlinjer som gäller medlemmar i SRBt (Svenska Riksförbundet för Bildterapeuter). http://www.bildterapi.se/images/stories/Nyapdf/srbt_etiska_riktlinjer_2010.pdf

Existentiella samtal

Samtal där de existentiella frågorna finns i centrum och vi använder oss av bilden när det passar.
Hitta din kreativitet!

En kväll där du/ni provar på vad det kan innebära att använda bilden som ett språk.

Se mångfalden i er gemenskap.


  


Gestalta livsfrågor

Kan en bild säga mer än ord?

Ensam eller i grupp utforska existensiella frågor och funderingar med bilden som hjälpmedel. Kan man hitta en vila i att leva med paradoxer i livet?


OBS! Ingen förkunskap behövs.

Senast uppdaterad 190329